Jquery – serializace elementů bez formu

Někdy je třeba serializovat prvky formulářů, které nejsou uvnitř tágu form. Například při vyskakovacím okně, kde všechno probíhá ajaxově a není třeba poutívat form, pouze jeho elementy input, select, atd.

Pokud použijeme příjaz $(element).serialize() na jiném elementu, než na form, dostaneme prázdný string, jak toto obejít?

Na webu jsem chvíli brouzdal a našel jsem toto:
function makeSerializable(elem) {
return $(elem).prop(‘elements’, $(‘*’, elem).addBack().get());
}

var element = $(this).closest(‘tr’);
serialized = makeSerializable(element).serialize();

Funguje bezvadně. Díky ti google vyhledávači….