Vhodný editor pro PHP

Každý programátor, ať již programuje v C , C++, či právě v PHP potřebuje pro svůj vývoj vhodný editor zdrojového kódu. I když pro PHP nám stačí jakýkoliv editor, který dokáže uložit čistý text, je přece jenom vhodné používat kvalitní editory, můžeme jim také říci vývojové prostředí, které dokáží zdrojový kód nejen barevně odlišit, ale také nám různými funkcemi pomáhají při např. hledání syntaktických chyb ve zdrojovém kódu. Osobně jsem měl tu možnost pracovat ve čtyřech editorech, které mohu specifikovat asi takto:

PSPad

Mé začátky v programování směřovaly k nějakému jednoduchému editoru, kterým je právě PSPad. Jedná se o rychlý, nenáročný jak na instalaci tak v používání, volně stažitelný, editor nejen PHP zdrojových kódů, ale i všech ostatních jazyků přes značkovací jazyky jako HTML, XML, až po JAVA a C/C++. Nejedná se o žádné vývojové prostředí, a proto podpora všech těchto jazyků je jen na úrovni rozpoznání zdrojového kódu a barevné odlišení funkčních příkazů od jednoduchých textů pro proměnné, navíc však umí také rozpoznávat metody a funkce jednotlivých objektů pro sestavení jednoduchého průzkumníka zdrojového kódu.
I když se jedná o v celku nenáročný editor, disponuje celkem solidní zásobou funkcí a nástrojů pro rychlou editaci textů, zarovnávání a automatického dokončování závorek, řetězců a uvozovek. Dodnes ho používám jakožto prohlížeč a pro jednoduchou úpravu všech možných textů a zdrojových kódu.
(http://www.pspad.com/)

Zend studio

Dříve bylo tohle vývojové prostředí samostatné, nyní již vychází z vývojového prostředí Eclipse, který však není volně ke stažení, ale existuje pod placenou licenci firmy Zend. Editor je plně postaven pro PHP a využívá veškeré možné funkce a nástroje pro podporu programování, lazení a spouštění PHP skriptů. Instalace programu je jednoduchá a nevyžaduje zvláštní instalaci debuggeru, tak jako je tomu u jiných editorů, ten je již totiž v rámci instalace nastaven a při spuštění skriptu plně využit.
Při psaní zdrojového kódu samozřejmě používá všechny standardní funkce, jako automatické doplňování závorek, uvozovek, barevné odlišení kódu, avšak oproti PSPadu má samozřejmě mnoho funkcí navíc, které zpříjemňují editaci programového kódu, jako např:
Code folding – jde o možnost si „zavírat“ funkce, metody a případné komentáře tak, aby zbytečně nerozptylovaly a zkrátili tak editovaný text na stránce
Oprava chyb v realtime – velice dobrá věc, kdy ihned vidíme, že jsme provedli syntatickou chybu, avšak nejen to, editor dokáže rozeznávat i chyby jako např. nedefinovaných proměnných, či proměnná není v kontextu kódu využitá a dalších.
Asistence při psaní kódu – automaticky tak napovídá a doplňuje právě psaný název funkce, proměnné,  rezervované slovo atd.
Chytré přejití na definici funkce/proměnné – automaticky lze přecházet na definici funkce, či proměnné a to i v rámci různých souborů
Automatický popis funkcí PHP – zobrazuje popis PHP funkcí při najetí kurzorem
Automatické formatování obsahu textu
Verzování kódu pomocí CVS či SVN
A mnoho dalších funkcí…

S tímto editorem jsem pracoval cca. 3 měsíce v jeho trial verzi a mohu říci že se s ním  pracuje jakž takž dobře. Avšak, nevím jestli to bylo trial verzi, kterou jsem měl k dispozici, ale mnoho těchto výše popsaných funkcí fungovalo tak na 60 %. Hodně krát se mi stávalo, že se funkce najednou nedokázaly zavřít pomocí funce Code folding, nebo naopak zase nešly otevřít. Někdy se také editor zavřel bez sebemenšího důvodu a vůbec celé prostědí mi připadalo takové nestabilní. Jelikož se jedná o licencovaný software, doufal jsem v jakousi menší chybovost programu, opak je však pravdou. Doufám, že se již Zenďáci zlepšili a nová verze již mnoho těchto chyb neobsahuje.
(http://www.zend.com/)

Eclipse

Velmi známé vývojové prostředí pro všechny platformy a snad i všechny programovací jazyky a je volně ke stažení, tedy žádné licenční poplatky jako u Zend studio. Přímo pro PHP je určen projekt Eclipse PDT, což je zkratka pro PHP Development Tools, jež je jakýsi framework pro Eclipse, který zajišťuje vše potřebné pro vývoj PHP aplikací.
Po instalaci PHP debuggeru (není součástí instalace) pak PDT nabízí prakticky stejnou funkcionalitu jako Zend studio (avšak mnohem stabilnější) plus navíc se může dále rozšiřovat o další nástroje.
(http://www.eclipse.org/)

NetBeans

Vývojové prostředí NetBeans existuje, stejně jako Eclipse, pro všechny platformy a pro řadu programovacích jazyků a je taktéž volně stažitelný bez licenčních poplatků. Funkcionalitou je shodný s výše uvedenými editory Eclipse a Zend studio, kdy jde navíc dále rozšiřovat pomocí různých doplňků.
Mezi hlavní výhody oproti konkurenci je hlavně v rychlosti. I když jsou všechny tyto vývojové prostředí naprogramovány v Java, je podle mého soudu tento editor, co se týče rychlosti zobrazení, funkcí a doplňků, nejrychlejší. Za další obsahuje již mnoho vestavěných doplňků, jako například výborný editor CSS stylů (s náhledy), HTML editor a mnoho jiných. Co se týče chybovosti, ještě se mi nestalo, že by nějaká funkce najednou nefungovala, jako se to často stávalo u Zend studia potažmo i u Eclipsu, právě naopak, vše je krásně rychle (jenž se možnosti hardwaru týče) a svižné (až na otevírání projektu, neboť si NetBeans po otevření projektu indexuje všechny soubory a tím si vytváří přístup ke všem zdrojům projektu).
(http://www.netbeans.org/)

PS: aktualizace 2015 – nyní už používám jedině PHP STORM – excelentní to editor.