imagecreatefromjpeg() : gd-jpeg : JPEG library reports unrecoverable error

Chyba, která se objevuje u nových verzí PHP. Objevuje se, pokud se pokoušíme vytvořit obrázek z JPG funkcí imagecreatefromjpeg(), avšak soubor není typu jpeg.

Dle dokumentace PHP má funkce imagecreatefromjpeg() vrátit false, ale v tomto případě vyhodí fatální chybu “JPEG library reports unrecoverable error” a skript skončí. Zřejmě je někde chyba v GD2 knihovně, nevím. V každém případě takto se chyba alespoň dá obejít.

function getImageFromFile($filePath)
{
  switch(exif_imagetype($filePath))
  {
   case IMAGETYPE_JPEG:
     return @\imagecreatefromjpeg($filePath);
     break;
   case IMAGETYPE_PNG:
     return @\imagecreatefrompng($filePath);
     break;
   case IMAGETYPE_GIF:
     return @\imagecreatefromgif($filePath);
     break;


  }

  return null;
}

Vlastně se tato funkce hodí pro každý load obrázků 🙂